ส่องภาพย้อนวัย ตั้งแต่ อนุบาล-ปริญญาตรี ของหนุ่มหล่อหน้าตี๋ “นนกุล”

ย้อนวัยความน่ารัก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงเรียนจบปริญญาตรี ของนักแสดงซีรีส์หนุ่มหล่อ นนกุล

 

ส่องภาพตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี ของ นนกุล หรือ ชานน สันตินธรกุล

 

ชานน สันตินธรกุล

 

นักแสดงหนุ่มหล่อ

 

อนุบาล

 

ประถมศึกษา

 

มัธยม

 

จบปริญญาตรี

 

หล่อและเก่งมาก

 

ที่มา: IG nonkul