ป๊อก-มาร์กี้ แวะตรวจความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ เตรียมต้อนรับเบบี๋ในท้อง

ป๊อก-มาร์กี้ แวะตรวจความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ เตรียมต้อนรับเบบี๋ในท้อง

ป๊อก-มาร์กี้ แวะตรวจความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ เตรียมต้อนรับเบบี๋ในท้อง

 

ป๊อก-มาร์กี้ แวะตรวจบ้านหลังใหม่ ที่ตกแต่งรอเบบี๋ฝาแฝด

 

มาร์กี้ แวะตรวจบ้านเอง

 

เตรียมบ้านให้เบบี๋

 

มาร์กี้-ป๊อก

 

ที่มา: IG pokmindset