สวยสง่างดงามมาก ปอย ตรีชฎา สวมชุดไทยเข้าเฝ้าถวายเพลสมเด็จพระสังฆราช

สวยสง่างดงามมาก ปอย ตรีชฎา สวมชุดไทยเข้าเฝ้าถวายเพลสมเด็จพระสังฆราช

ปอย ตรีชฎา เข้าเฝ้าถวายเพลสมเด็จพระสังฆราช สวยสง่าตราตรึงในชุดไทย

 

ปอย ตรีชฎา ได้รับพระราชทานอนุญาตให้เข้าเฝ้าถวายเพล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

ปอย ตรีชฎา เข้าเฝ้าถวายเพลแด่สมเด็จพระสังฆราช

 

สวมชุดไทย

 

สวยมาก

 

งดงาม

 

ดูดีทุกอิริยาบถ

 

ปอยและคุณแม่

 

ที่มา: IG poydtreechada