เต็งหนึ่ง คณิศ แชร์ประสบการณ์ ‘ถ่ายรูปติดบัตร’ ราคาต่าง คุณภาพก็ต่างด้วย!

คุณภาพตามราคา “เต็งหนึ่ง” แชร์อุทาหรณ์เปรียบเทียบ ภาพถ่ายราคา 150 และ 1,500 บาท

 

เต็งหนึ่ง คณิศ ปิยะปภากรกูล อดีตสมาชิกวงบี-โอ-วาย แชร์ประสบการณ์ถ่ายรูปติดบัตร เปรียบเทียบการถ่ายภาพในราคา 150 บาทและ 1,500 บาท ว่าราคาก็สามารถยกระดับคุณภาพให้ภาพถ่ายออกมาดูดีได้เช่นกัน

 

รีวิวการถ่ายรูปติดบัตรราคา 150 กับ 1,500 บาท

 

“150 : ได้ออกมาเป็นตือโป๊ยก่าย”

 

เต็งหนึ่ง คณิศ

 

อดีตสมาชิกวงบี-โอ-วาย

 

ปัจจุบันผันตัวมาเป็นเชฟ

 

ที่มา: Twitter Teng1Number1