นี่คือ “กฎนอกโลก” ข้อบังคับจากสนธิสัญญาอวกาศ ที่มนุษย์อวกาศต้องปฏิบัติตาม

นี่คือ “กฎนอกโลก” ข้อบังคับจากสนธิสัญญาอวกาศ ที่มนุษย์อวกาศต้องปฏิบัติตาม

การเดินทางท่องอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์อีกต่อไป นักบินอวกาศจากทั่วโลกมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องมีการออกกฎของอวกาศที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

สนธิสัญญาอวกาศ (United Nations Outer Space Treaty) ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 1967 มีกฎข้อสำคัญ 11 ข้อดังนี้

1. อวกาศก็เหมือนผืนโลกและทุกคนสามารถสำรวจทุกส่วนของอวกาศได้

space-law02

“ทุกชาติมีอิสระในการสำรวจและใช้ทรัพยากรในอวกาศ”

 

2. แต่ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างสันติสุข

“ดวงจันทร์และวัตถุที่อยู่ในฟากฟ้าจะต้องถูกสำรวจและใช้อย่างสันติเท่านั้น”

 

3. ห้ามมีฐานทัพทหาร

space-law03

ทุกชาติไม่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์หรือเก็บอาวุธอื่นๆ ไว้บนอวกาศได้

 

4. ไม่มีชาติใดที่สามารถครอบครองพื้นที่บนดาวทุกดวงได้

 

5. “สนธิสัญญาจันทรา” ยังได้ขยายเพิ่มเติมว่าไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองวัตถุในอวกาศได้

space-law05

ไม่ว่าจะเป็นชาติ องค์กรหรือหน่วยงาน และแม้กระทั่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม

 

6. อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกส่งขึ้นไปยังอวกาศจะต้องได้รับการจดทะเบียน

space-law01

 

7. ถ้าเกิดการชนหรืออุบัติเหตุ รัฐบาลของแต่ละชาติจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย

space-law06

ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐก็ตาม

 

8. มีสนธิสัญญาเกี่ยวกับหนี้สินในอวกาศอีกด้วย

space-law04

เพื่อรับรองอุบัติเหตุและความเสียหายที่แต่ละฝ่ายกระทำต่อกัน

 

9. ห้ามผู้ใดทำให้อวกาศแปดเปื้อนหรือมีสิ่งเจือปน

space-law07

 

10. และมี “สนธิสัญญาเพื่อความช่วยเหลือ”

space-law08

“รัฐจะต้องช่วยเหลือนักบินอวกาศที่ประสบเหตุเภทภัยทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถ”

 

11. พลเมืองอเมริกันสามารถครอบครองแร่หรือวัตถุจากอวกาศได้

space-law09

แม้จะมีข้อตกลงว่าไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองวัตถุในอวกาศ แต่ในปี 2015 ได้มีการเปลี่ยนข้อตกลงว่าพลเมืองอเมริกันสามารถครอบครอง ขนส่ง ใช้งาน และจำหน่าย ทรัพยากรจากอวกาศได้อย่างถูกต้อง

ที่มา: fizxentertainment