สถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่า “ไม่เนียน” แต่ก็ต้องพยายามทำตัวกลมกลืนให้มากที่สุด

การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เราต้องไม่ปรับเปลี่ยนจนเกินพอดี เพราะไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นได้ แถมผลที่ออกมาอาจจะฮากลิ้งเหมือน 19 ภาพต่อไปนี้

Read moreสถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่า “ไม่เนียน” แต่ก็ต้องพยายามทำตัวกลมกลืนให้มากที่สุด