หลักฐานที่เป็นเหตุผลว่า ทำไมคนสมัยนี้ถึง “ไว้วางใจอะไรไม่ค่อยได้”

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากที่คนเราจะไว้ใจอะไรใครง่ายๆ ด้วยสาเหตุหลายๆ อย่างที่บั่นทอนความไว้วางใจ จนกระทั่งทำให้ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนอกจากตนเอง ดังคำกล่าวของคนในยุคนี้ที่ว่า “อย่าเชื่อใจใครทั้งสิ้น”

Read moreหลักฐานที่เป็นเหตุผลว่า ทำไมคนสมัยนี้ถึง “ไว้วางใจอะไรไม่ค่อยได้”